Kamis, 20 Juli 2017

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Svasthya vimo e vima che je tabibi kharcana vyaktina jokhamana samagra athava jokhamana bhagane avari le che, moti sankhyamam vyakti'o para jokhama phelavi rahyum che. Jokhama pula para arogya sambhala ane arogya sistama kharca ekandara jokhama andaja vaparine, vimadata niyamita nana malakhum, ava masika primiyama athava perola kara tarike, vikasa kari sake che paisa arogya sambhala vimo spasta labha mate cukavani puri padava mate karara a labha kendriya sanstha dvara san calita thaya che jema ke sarakari ejansi, khanagi vyavasaya, athava na-naphakaraka astitva dharavati sanstha. Amerika opha heltha insyoransa esosiyesana anusara, arogya vima tarike vyakhyayita karavamam ave che"kavareja ke mandagi athava ija pariname labho cukavani mate puri pade che. Te akasmata, tabibi kharca, apangata athava akasmika mrtyu ane vicchedana nukasana mate vima samavesa thaya che" (prstha 225) eka svasthya vima polisi vima pradata (da.Ta. Vima kampani athava eka sarakari) ane vyaktigata athava tena/ tenina sponsara vacceno karara che (da.Ta. Nokaridata athava eka samudaya sanstha). Khanagi yojanana kis'samam karara rin'yu'ebala (u.Da.. Varsika, masika) athava ajivana tha'i sake che, athava rastriya yojana'ona kis'samam tamama nagariko mate pharajiyata bani sake che.

Prakara ane arogya sambhala kharca jaththo ke arogya vimo pradata dvara avari levamam avase, athava jahera vima mate eka rastriya arogya niti lekhitamam ullekhita hoya sabhya karara"kavareja purava'o" khanagi vima mate pustika cho. Employara-sponsarda sva-bhandolavali ERISA plana dvara pradana karavamam avela arogya vima polisi (yu'esa visista) che kampani saman'ya rite jaherata kare che ke temani pase moti vima kampani'o paikini eka che. Jo ke, ERISA na kis'samam, te vima kampani"vima adhiniyamamam sanlagna nathi", te phakta tenum san calana kare che. Tethi, ERISA yojana'o rajya kayadane adhina nathi. ERISA yojana'o yu'esa dipartamenta opha lebara (USDOL) na adhikaraksetra hethala phedarala kayada dvara san calita thaya che. Cokkasa labha athava kavareja vigato sara yojana yojana (esapidi) mam mali ave che. Apila vima kampani maraphate javum jo'i'e, tyarabada employarana plana phyudyu'arimam jo haju pana jaruri hoya, to epha'a'idi'esa'a'ina palana mate epha'a'idiyuna nirnayane USDOL para lavavamam ave che, ane pachi phedarala kortamam mukaddama dakhala kari sake che. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar